Beast Logo

PrevUpHomeNext

zlib::inflate_stream::reset

Reset the stream.

void
reset();

void
reset(
    int windowBits);

PrevUpHomeNext