Beast Logo

PrevUpHomeNext

zlib::z_Compression

enum z_Compression

Values

Z_NO_COMPRESSION
Z_BEST_SPEED
Z_BEST_COMPRESSION
Z_DEFAULT_COMPRESSION
Requirements

Header: beast/zlib/zlib.hpp


PrevUpHomeNext